Diễn đàn: Chuyên mục Cá cảnh

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Chuyên cho các vấn đề về Cá các loại

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,664
  • Bài viết: 11,869
 2. Các vấn đề riêng cho cá Đĩa

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,843
  • Bài viết: 19,868
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 384
   • Bài viết: 6,640
  2. Dành cho các trao đổi về kĩ thuật nuôi, thức ăn, cách chăm sóc... cá đĩa nói chung.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 599
   • Bài viết: 5,385
  3. Dành cho các trao đổi liên quan đến kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh cho cá đĩa

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 419
   • Bài viết: 3,144
  4. Dành cho các trao đổi liên quan đến môi trường, chất lượng Nước, hệ thống lọc, độ pH, nhiệt độ... trong bể nuôi cá đĩa.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 147
   • Bài viết: 2,001
 3. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 449
  • Bài viết: 3,589
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 71
   • Bài viết: 1,051
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 35
   • Bài viết: 258
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 42
   • Bài viết: 270
 4. Nơi dành cho các trao đổi về Cá Chọi (Cá đá, cá xiêm, Plakat, Halfmoon ...)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,769
  • Bài viết: 19,476
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 21
   • Bài viết: 542
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 120
   • Bài viết: 2,354
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 110
   • Bài viết: 1,230
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 48
   • Bài viết: 492
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 49
   • Bài viết: 579
 5. Chuyên đề cá bảy màu (guppy fish)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 302
  • Bài viết: 3,320
 6. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 74
  • Bài viết: 744
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 10,393
  • Bài viết: 126,670