_ Thấy bên Taiwan người ta trồng to hơn hai bàn tay luôn, về mình trồng mới ra được khoảng đường kính 20cm up lên anh em đánh giá có ai trồng trao đổi kinh nghiệm cho ra được to và định hình lá...