các bác cho mình hỏi là làm thế nào để biết dc 1 loại cây có hạ thủy được hay không ? có phải là cứ ngâm cây dưới nước tàm 10 đến 15 ngày, cây không bị thối rữa, quang hợp được, ra rễ và lá non đúng không vậy ?