chào mọi người .mình đang tìm kiếm thuốc để sát trùng cho cá và hồ.mong bạn nào biết và đã sử dụng chỉ em với .xin cảm ơn nhiều nhiều.