chào các ace. tình tình là e mói chơi lại cá vàng, mua thừa 1 con đen mắt lồi 3 đuôi loại to, và 3 con vàng 3 đuôi loại đang lớn. giờ thấy bể chật quá, mà chúng nó ăn thì khỏi chê, mong muốn giao lưu lấy 2 em thôi để tăng không gian bể. cá ko bênh tật gì,cá ở đường đà nẵng