[replacer_img]

https://www.youtube.com/watch?v=Vlr5rRKD-ss

mình muốn nuôi cá vàng nhưng mà nghe nói nó sức sống yếu hay chết với lại ăn cá con :v
bể cỡ này có nên nuôi cá vàng ko :v