em gửi đoạn video cá bác xem giúp em đôi hạc đỉnh hồng bị sao với
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/31HSDGZ7UVA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

https://youtu.be/31HSDGZ7UVA
1 tuần trước đó cả đàn bị nấm trắng, em đã điều trị hết, kết quả là 04 em (2 cá chép, 2 cá vàng) đã ra đi.
hiện tại còn 01 em vàng bị trụi cả đuôi và vây không biết có mọc lại không, em tách riêng cá vàng và cá chép rồi nhưng sáng nay tình hình 2 em hạc đỉnh hồng có vẻ kém đi.
em đang để sưởi ở 30 độ C, không cho muối và hóa chất gì cả
các bác giúp em các vấn đề sau:
- Liệu đôi Hạc đỉnh hồng có ở lại với em không
- Nếu ở lại thì mào có mọc lại không
cám ơn các bác xem và cho ý kiến.