Có ace nào ở quảng ngãi khôq chỉ mình địa chỉ mua cá ba đuôi với.