vài bé Ranchu size bột anh chị em có kinh nghiệm góp ý ạ thanhs anh chị em nhiều
https://youtu.be/J8jamlv7qtM