mình thấy hồ của bạn đáp ừng được nhiều yêu cầu quan trọng đấy, khối lũa trông rất quái dị, hay dấy, làm người xem rất ấn tượng, chúc mừng[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/41.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/41.gif[/IMG]