bể đầu tay như vậy là cũng được, thuy nhiên theo kinh nghiệm của mình thì bạn không nên để cây mọc kín hết đáy bể thế mà hãy để một khoảng trống không có cây, như vậy bể trông có không gian hơn và thật hơn