Ối nhìn cứ như lên đồi trọc ấy trông rất ấn tượng đấy bạn ạ có điều chưa có tí cá nào !