Hi mọi người !
Em oranda của mình có nhìu chấm đen ở đầu , bỏ ăn, bơi lừ đừ kiểu như thả trôi (đuôi cụp xuống) hay bơi riêng vs nhìu con còn lại, phần đầu có vẻ hơi bị tróc là bị bệnh gì cách chữa ra sao mọi người giúp mình với
Hiện tại đã nhốt riêng em nó hic.