Quả thật hồ của bạn đẹp lắm và đúng như tên gọi nữa.