chào bạn cho mình hỏi bọn neon thế nào rồi,mình thấy chúng có vẻ không thoải mái,neon rất khó nuôi trong 2 tháng đầu tiên đấy.