Bể dán xấu thật, hì hì.
Nhưng cây lên tốt thật, hìhì
Lũa và rêu đẹp lắm, nhưng cái bụi cây đằng sau làm cho hồ hơi rối (ở hình 1). TCN hình như thiếu sáng nên hơi cao,
Bố cục nhìn hay lắm. Nếu thi ADA thì nhờ ban giám khảo đánh giá vậy!!?! Riêng mình sẽ vote cho cậu 1 phiếu là đương nhiên