Trích dẫn Gửi bởi conlele
Mua bóng Jebo loại gì mà màu sắc vàng vọt thế?
Máng xịn + 3 bóng mà lại không sáng bằng hồi trước 1 bóng!

1. Có thể cho đèn sát với cạnh trên của hồ để tăng thêm độ sáng
2. Mua thêm miếng đề-can màu trùng với miếng thủy hoặc màu đen dán che hộp lọc lại!
Hình chụp toàn ban ngày nắng chiếu.....lúc chụp chưa gắn đủ bóng....những thứ còn lại...mỗi ngày làm 1 tí...mới cắt tỉa lại nên hơi khác nên chưa chộp hình...