Tuyệt vời hợp với nhà bạn lắm.

Bác ạ vấn đề không phải bể lớn hay nhỏ. Mà cái chính là nó hợp với nhà mình. Quá tuyệt.

Cứ từ từ khoai sẽ nhừ