Rồng trắng:

Rồng đỏ:

Rồng vàng:

Rồng cam:

Rồng xanh[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/sad.gif[/IMG]con này còn nhỏ)

Nữa mình sẽ úp nhiều hình rồng khác lên [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/21.gif[/IMG]