Xin tiếp thu ý kiến của các bác,222222222222222222222222222222222222