Như tiêu đề, em mới nuôi 7 màu nên muốn xin con giống trùng cỏ về nhân lên cho cá bột ăn. Ai ở hn có cho mình với nhé. Mình dùng nước hồ mà khó gây giống quá