Kích thước: 60 x 40
Tổng giá trị: 750K
Lúc đầu định nuôi khoảng 10con cá thôi, nhưng ông già tui khoái quá thả quá trời, bây giờ có được 25con rồi, thêm mấy con tém nữa. Nó quậy mất tiêu dòng suối cát trắng của mình luôn, trở thành dòng nham thạch "phân cá" mất rồi. Hic hic....
Nuôi được hơn 1 tháng, cây cỏ mọc um tùm, không biết tỉa thế nào nữa...Cắt bỏ thì uổng, mà để thì um tùm quá.
Góc hồ bên trái

Góc hồ bên phải

Toàn cảnh

Đây là hồ thứ 2 của mình, nuôi được 1 tháng. Hồ trước của mình 30x20, nhỏ xíu, tốn hết 350K.