Như tiêu đề mình cần mua 2 em cá sấu hỏa tiễn khoảng 10-15cm, TP Cần Thơ chỗ nào có giới thiệu cho mình nhe! xin cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!![IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/smile.png[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/smile.png[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/smile.png[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/smile.png[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/smile.png[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/smile.png[/IMG]