Cắm hết trơn ko chừa cọng nào lun đó a à. Nó lùm xùm lên chứ đống đâu mà đống. Nhưng mà nhiu đây vừa đủ òy. Ở SG ngủ trễ quá hen [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/tongue.png[/IMG]