Chào các bác,

Con cá La hán nhà em tự nhiên cắm đầu xuống, và chui vào góc máy bơm nằm chứ không chịu bơi qua bơi lại. Các bác giúp em với, em mới nuôi cá nên không nhiều kiến thức lắm.