cho em hoi mấy pác nha ?
bộ Co2 mua bao nhiu vậy ? , tại em là dân mới biết chơi hồ TS nên giờ mấy pác chỉ giáo? [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/17.gif[/IMG] [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/18.gif[/IMG] [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/sad.gif[/IMG] [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/9.gif[/IMG]