Hồ thế lày mang ra ngoài thì lại hơi đau đâu vụ đèn đóm đây [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/biggrin.png[/IMG]