vo tình thấy hội này tụ hỏi diễn đàng mình có ai trong hội này ko nhỉ.................................https://youtu.be/-47znKrZINI