đúng là cao thủ đằng sau lưng có khác. bể cây cối căng đét .