Xin chào các các Bác trong diễn đàn!
Hiện con đang cần tìm địa chỉ liên lạc của anh Lộc, nick name là Logan trong diễn đàn của mình! Bác nào biết đại chỉ liên lạc của anh Lộc xin làm ơn chỉ con với!
Con cảm ơn các Bác thật nhiều!