cu nhà e nuôi đã 4 năm tuổi.
http://youtu.be/khB8VKGBF8g