Bác ADA này làm clip toàn kiểu biểu diễn thôi, cơ mà ý tưởng thì tuyệt vời đẹp bá đạo.