rất nhẹ nhàng và đẹp,lồng này nuôi mộc rất hợp đấy bạn à,chom mình biết giá đi