Trích dẫn Gửi bởi BAONHJ.
Ko rộng đâu 33 ah, mình thử với cuốc rồi ko vấn đề gì ..........
CHắc 26cm gập uốn vòng tròn là vừa. Mình chưa làm nên cũng chưa biết sao. BAONHJ có mấy bộ thòng lọng bẫy đa đa vậy?