Nuôi Đ Đ thế nào cho mượt lông các bác. Cho ăn cám chộn thóc, ngô, gạo nứt có ổn ko. Vẫn gáy ầm ầm sao nhát quá.

---------- Bài viết thêm vào lúc 09:19 AM ---------- Bài viết trước được viết vào lúc 09:15 AM ----------


Nuôi Đ Đ thế nào cho mượt lông các bác. Cho ăn cám chộn thóc, ngô, gạo nứt có ổn ko. Vẫn gáy ầm ầm sao nhát quá. Bác phongvi chụp ảnh mở tâm sơn cho mọi ng biết với, bác có cơn mộc nào đẹp chọn giúp một e gửi ảnh nhé bác.