ảnh nhìn hơi mờ, pic cuối nhìn chán đời quá. vùi hoa dập liễu @@