Trích dẫn Gửi bởi nghia_it
còn viet đam nó ko thay duong luon....,.,.........
Haha, bác Nghĩa rù rù mà phát biểu hay phết. Lần tới đi đá giải mang con gà khá tí cho anh em mở rộng tầm mắt chứ bác Nghĩa. Nghe nói dàn gà nọc bác đỉnh của đỉnh.