Nếu ngủ cây mà bị vẹo thì trại mình có lẻ bị hết rồi :v, hoàn toàn không phải lí do này đâu nhé. Nguyên do là bẩm sinh hoặc khi đẻ ra gà con bị ép lâu ngày nên xương nó cứ thế mà phát triển theo hình dạng uốn éo khi nó bị ép.