(GDVN) - cách đây không lâu, Bộ GD&ĐT có Tờ trình Chính phủ về việc hợp lực quản lí nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, câu chuyện này sẽ có khởi nguồn của nó.

trong thời gian qua, sự song trùng điều hành giáo dục và giải thích giữa Bộ cần lao, Thương binh và phường hội và Bộ GD&ĐT đã gây ra những bất cập về điều hành, đi ngược với chủ trương canh tân hành chính của Đảng và Nhà nước, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư tăng tiến quan hệ lâu dài huấn luyện nguồn nhân lực.

========> Trung tâm gia sư Hà Nội uy tín: tìm gia sư dạy lớp 4

Nhưng với góc nhìn của TS. Lê Viết Khuyến, nguyên Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) thì trước mắt phải đáp ứng được sự bất cập trong Luật Giáo dục Nghề nghiệp.

chẳng hạn dựa theo Luật Giáo dục hiện nay và Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì bộ máy giáo dục Việt Nam sẽ còn những hạn chế? Vậy những giảm thiểu này là gì? TS. Lê Viết Khuyến cho biết:

Cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam bây giờ về cơ bản không phù hợp nhiều định hướng cấp thiết trong nghị quyết Trung ương 29 về cải cách cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng đề xuất công nghiệp hóa, tiên tiến hóa trong điều kiện kinh tế thị phần định hướng phường hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

PV: Thưa ông, cụ thể những hạn chế đó là gì?

TS. Lê Viết Khuyến: Toàn hệ thống không có sự nhất quán do khối Giáo dục nghề nghiệp được tách biệt lập. Do chẳng phải là một bậc học nên chẳng thể xem khối này nằm ở vị trí trên giáo dục trung học và dưới giáo dục đại học.

Ngay giữa các trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng trong khối đó cũng không có sự liên thông thực sự. Luật Giáo dục Nghề nghiệp quy chế muốn được dự tuyển vào cao đẳng thí sinh phải đồng thời vừa có bằng trung cấp vừa có bằng tốt nghiệp THPT (hoặc đã học và đạt đề nghị đủ khối lượng tri thức văn hóa THPT).

Từ cao đẳng chuyển lên đại học lại càng không tiện lợi chút nào vì có sự khác nhau về cấu trúc chương trình đào tạo (do hai cơ quan Nhà nước khác nhau quy định).

Không có sự hội nhập quốc tế về giáo dục và tập huấn. Theo Phân loại giáo dục theo tiêu chí quốc tế của UNESCO (ISCED 2011 ), thì các chuyên môn sơ cấp và trung cấp ở Luật Giáo dục Nghề nghiệp không tương ứng với bất kỳ một cấp độ nào của ISCED2011.

Thí dụ như, đối với tay nghề trung cấp, tùy theo tay nghề học thức (văn hóa ) đầu vào của người học, giả như người học đã tốt nghiệp trung học hạ tầng (THCS) thì người đó chỉ đạt được cấp độ hai của ISCED (vì có thời kì huấn luyện quá ngắn ), còn chẳng hạn người học đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thì người đó đã đạt được cấp độ 4 của ISCED.
[center !important]TS. Lê Viết Khuyến. Ảnh Xuân Trung[/center !important]


Nhưng theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cả hai loại người học đều có cùng 1 tay nghề. tuy nhiên ISCED2011 cũng quy chế kỹ thuật cao đẳng phải thuộc về giáo dục đại học khi mà theo Luật Giáo dục Nghề nghiệp thì cao đẳng không được xem thuộc giáo dục đại học.

Không có sự phân luồng học trò sau trung học cơ sở cũng như sau trung học phổ thông. Việc rẽ nhánh học trò sau THCS là lối đi vào “ngõ cụt” vì người học không có hướng học lên cho dù là cao đẳng, vì muốn học lên cao đẳng còn cấp thiết cả bằng tốt nghiệp THPT.

vì vậy thiên hướng chung, như từ trước đến nay, sau THCS người học đều cố đi vào THPT. Còn sau THPT người học thường có xu hướng đi vào đại học vì giả thử đi vào cao đẳng thì sau này sẽ rất khó học tiếp lên đại học (do cấu trúc chương trình ở 2 kỹ thuật này lại được 2 bộ khác nhau quy định theo những định hướng khác nhau, rất khó liên thông với nhau).

Việc phường định cấu trúc bộ máy Giáo dục Việt Nam phải được dựa trên các dẫn chứng gì, thưa ông?

TS. Lê Viết Khuyến: Có ba cứ liệu quan trọng đã được tiêu dùng để mẫu mã sơ đồ cấu trúc này là:

đầu tiên, những định hướng cơ bản của quyết nghị Trung ương 29-NQ/TW về thay đổi tích cực cơ bản, toàn diện giáo dục và huấn luyện đáp ứng đề xuất công nghiệp hóa, đương đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng phường hội Chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Giáo dục nghề nghiệp nên ở bộ nào?

(GDVN) - nghi vấn này vẫn chưa có lời giải, bởi thực tiễn câu chuyện lên đường còn nằm ở những bất cập của Luật Giáo dục nghề nghiệp mà trước đó Quốc hội đã ưng chuẩn.Thứ hai, những định hướng cơ bản của quyết nghị Chính Phủ 14/2005/NQ-CP về cách tân basic và toàn diện giáo dục đại học Việt nam quá trình 2006-2020.

Thứ ba, Các quy luật basic của Phân loại giáo dục theo các tiêu chuẩn quốc tế đã được UNESCO ban hành (ISCED 2011).

Thư ông, những năm trước đây Giáo dục Việt Nam có đặt chiến lược thực hiện phân luồng và liên thông học sinh? Hậu quả của việc không thực hiện được phân luồng và liên thông này có tác động gì tới cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân và hệ thống giáo dục nghề nghiệp?


TS. Lê Viết Khuyến: Từ nhiều năm qua chủ trương thực hành phân luồng học trò sau THCS và sau THPT đã được khẳng định trong nhiều văn kiện không thể thiếu của Đảng và Nhà nước.

Thí dụ như cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân theo Luật Giáo dục xác định sau giáo dục măng non (dưới 6 tuổi) sẽ đến giáo dục tiểu học (5 năm), trung học cơ sở (4 năm), sau đó đến THPT (3 năm) hoặc trung cấp giỏi, trung cấp nghề (3-4năm), rồi cao đẳng, đại học và sau đại học.

Việc phân luồng này có vẻ hơi phù hợp, nhưng trên thực tại chỉ đạo (ở cả cấp Trung ương và cấp Địa phương) lại mở cửa cho số đông học trò tràn vào luồng trung học phổ thông và chặn luồng học lên đối với các hệ trung cấp giỏi và trung cấp nghề (thể hiện ở các quyết định tuyển sinh đại học, cao đẳng), trong khi ở các nước, học trò học hệ trung học nghề vẫn được quyền học lên các bậc học cao hơn.

Kết quả là, theo Con số giáo dục năm 2010-2011, 81,1% học sinh sau tốt nghiệp THCS được tuyển vào THPT, 9,86% gia nhập thị phần cần lao.

Chính tỉ lệ nhập học THPT cao đã dẫn tới tình trạng quy mô học trò hệ trung cấp nhiều năm kinh nghiệm và dạy nghề quá rẻ so với quy mô sinh viên cao đẳng, đại học (mặc dù tỉ lệ nhập học đại học của Việt Nam vẫn còn ở dưới mức trung bình của thế giới), cũng như nhiều rối rắm khác có liên quan tới sự quá tải của các kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học hàng năm.[center !important]Khung cơ cấu bộ máy giáo dục quốc dân của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, Hiệp hội vì giáo dục cho quý khách và Hội khuyến học Việt Nam.[/center !important]
Hậu quả của việc không phân luồng triệt để học sinh sau trung học hạ tầng là trong nhiều năm qua Việt Nam chỉ có được nguồn nhân công quá kém cỏi về chuyên môn nghề nghiệp.

Vì không được qua đào tạo (mặc dù có bằng tốt nghiệp THPT) hoặc được đào tạo ở mức dưới chuẩn kỹ thuật (như ở hệ trung cấp chuyên nghiệp), hoặc ở mức dưới chuẩn học thức (như ở các trình độ sơ cấp và trung cấp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp), hoặc ở mức vượt giai đoạn độ khoa học hiện nay của quốc gia (như ở hệ cao đẳng nghề).

Theo Báo cáo dò xét cần lao và việc làm cho Việt Nam năm 2011 của Tổng cục Con số, trong tổng số đội ngũ lao động đang khiến cho việc (từ 15 tuổi trở lên), có đến 84,6% không có kỹ thuật chuyên môn- khoa học, 4% qua dạy nghề, 3,7% trung cấp nhiều năm kinh nghiệm, một,7% cao đẳng và 6,1% đại học.

Nguồn: Tổng hợp trên mạng