Chỉ nên phải người lao động tọa lạc trong nhóm tuổi 18 đến 35 tuổi là Có thể XKLĐ sang Nhật sinh hoạt. Thế mà lại không nên phải đơn hàng nào người cần lao trong nhóm tuổi này đều có cơ hội trúng tuyển.Phần nhiều những đơn hàng đều phù hợp với lao động trẻ trong lứa tuổi 18 - 29 (67% đơn hàng tuyển chọn lao động trong lứa tuổi này), phần còn lại hơn 30% đơn hàng tương thích với cần lao trên 30 tuổi. Người cần lao Có thể xem thêm bảng đơn hàng tương hợp với lứa tuổi trong ảnh minh họa bên dưới.

Lưu ý:

- Người cần lao trong lứa tuổi 18 - 29 có khá nhiều chọn đơn hàng: nông nghiệp, thực phẩm, linh kiện điện tử, xuất khẩu lao động nhật bản ngành may mặc, cơ khí, xây dừng. Đây được coi là nhóm tuổi tiềm năng. nếu như người lao động thuộc nhóm tuổi này thì cũng có thể nhập cuộc nhiều phần các đơn hàng xuất khẩu đi Nhật.

Nhất là tầm tuổi 18-20 được coi là tầm tuổi đẹp tự nhiên nhất nhập cuộc XKLĐ Nhật Bản.

- Người cần lao trong tầm tuổi 30 - 35 có sự tuyển chọn đơn hàng ít hơn các cần lao trẻ. thông thường, người lao động trong nhóm tuổi này sẽ có ưu tiên chọn một số đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản ngành thực phẩm, dệt may, cơ khí. nguyên cớ là do đối với các đơn hàng này, xí nghiệp Nhật thích những lao động lớn tuổi, có kinh nghiệm tay nghề và kinh nghiệm sống rất nhiều hơn.

thành thử, nếu như thuộc nhóm tuổi từ 30 đến 35 tuổi, nguời lao động có kinh nghiệm tay nghề khiến cho nông nghiệp, dệt may (với lao động nữ) và có tay nghề làm xây dựng, Xuất khẩu lao động nhật bản ngành cơ khí (với lao đông nam) cũng có thể đăng kí đi Nhật. nếu như lựa chọn tham gia các đơn hàng ưu tiên cần lao không ít tuổi như nêu trên thì cơ hội trúng tuyển của người cần lao 30 - 35 tuổi sẽ cao hơn các lao động trẻ khá nhiều.

- Đối với người cần lao trên 35 tuổi, gần như không có đơn hàng nào thích đáng. các xí nghiệp Nhật thường thường tuyển cần lao VN sang Nhật với tầm tuổi tối đa 35 tuổi. hơn nữa, vẫn có 3% đơn hàng dành cho nhóm tuổi bị xem như chơi còn kỹ năng đi Nhật Bản này. Để cũng có thể đi Nhật, người cần lao sẽ phải chờ đơn hàng, 1 năm chỉ có 1-2 đơn có tuyển lao động trên 35 và không nhiều hơn 36 tuổi.

thường nhật, vì xí nghiệp Nhật Bản tuyển gấp lao động hay những ngành nghề nhóm xây dựng ít lao động đăng kí thì mới tuyển cần lao trên 35 tuổi. cho nên, nếu người cần lao 34 -35 tuổi trở lên, đã có công vụ ổn định ở VN thì phải nên xem xét lúc đầu có quyết định sang Nhật.