Xin ace diễn đàn cho mình hỏi: Hà Nội có cửa hàng nào bán nền trộn phù hợp với nhiều loại cây, đồng thời có độ bền dinh dưỡng cao.
Nếu có thể xin cho một số ý kiến so sánh ( chất lượng, giá cả, thời gian sử dụng cho bể 60 trồng cắt cắm).
Xin cảm ơn sự trợ giúp của ace!