Diễn đàn: Chuyên mục Cá cảnh

Diễn đàn con Threads / Posts  Bài viết cuối

 1. Chuyên cho các vấn đề về Cá các loại

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,704
  • Bài viết: 11,909
 2. Các vấn đề riêng cho cá Đĩa

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,854
  • Bài viết: 19,879

  Bài viết cuối:

  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 385
   • Bài viết: 6,641

   Bài viết cuối:

  2. Dành cho các trao đổi về kĩ thuật nuôi, thức ăn, cách chăm sóc... cá đĩa nói chung.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 601
   • Bài viết: 5,387
  3. Dành cho các trao đổi liên quan đến kinh nghiệm phòng bệnh, chữa bệnh cho cá đĩa

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 421
   • Bài viết: 3,146
  4. Dành cho các trao đổi liên quan đến môi trường, chất lượng Nước, hệ thống lọc, độ pH, nhiệt độ... trong bể nuôi cá đĩa.

   Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 147
   • Bài viết: 2,001
 3. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 458
  • Bài viết: 3,598
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 72
   • Bài viết: 1,052

   Bài viết cuối:

  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 37
   • Bài viết: 260
  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 45
   • Bài viết: 273
 4. Nơi dành cho các trao đổi về Cá Chọi (Cá đá, cá xiêm, Plakat, Halfmoon ...)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,777
  • Bài viết: 19,484
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 22
   • Bài viết: 543
  2. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 122
   • Bài viết: 2,356

   Bài viết cuối:

  3. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 110
   • Bài viết: 1,230
  4. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 49
   • Bài viết: 493
  5. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 50
   • Bài viết: 580

   Bài viết cuối:

 5. Chuyên đề cá bảy màu (guppy fish)

  Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 304
  • Bài viết: 3,322
 6. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 75
  • Bài viết: 745
 7. Thiết lập nhanh:

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 10,405
  • Bài viết: 126,682
  1. Thiết lập nhanh:

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,808
   • Bài viết: 25,171