Các pro cho em hỏi nếu 1 bầy bột abino vừa tách cá cha mẹ ra và biết ăn trùng là bao nhiêu??