Trích dẫn Gửi bởi conlele
"sao hổng thấy cây cối nó 'mọc lên' gì hết vậy?; chỉ có cái cây đằng sau đám gỗ (sunset...hihi) là lớn lên thôi"
[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/24.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/24.gif[/IMG][IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/24.gif[/IMG] công nhận ngoại cũng "máu" ghê. Mà đúng là nếu ko thích thì thôi, chứ đã thích thì tối ngày bận rộn với ba mớ cây cối này cũng vui lắm. [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/wink.png[/IMG]