Hồ tối có lẽ do cách chụp hình của bạn, chứ 2 bóng Jebo 60 sao mình thấy hồ không được sáng nhỉ