<font face="&quot">Quá đẹp ! có thế bày minh cách làm cái hồ 1mét2 được không<>[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/tongue.png[/IMG]>[IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/tongue.png[/IMG]></font>