Cư dân mới? Nhìn đẹp hén?
Cũ người mới ta, nhìn wen wen [IMG]http://www.*****************/forum/images/smilies/20.gif[/IMG]