Cứ để nguyên các loại cây đó, mua thêm ít ráy dương xỉ cắm vào các hốc đá, cuốn rêu cành cây khô cho và các rãnh đá. Chờ phát triển rồi tải sau, mình nhĩ nó đẹp hơn vì bể nhỏ phải xem cận cảnh nên um tùm tốt hơn