Trích dẫn Gửi bởi Henry NhaTrang
Chị ui !
Cho em hỏi trần trụi 1 xí nhé: Không tính tiền bể kính,chị mất khoảng bao nhiêu tiền đểcos cái hồ xinh xắn,nữ tính thế này ? ( CO2 + rong + cá + đèn ...)
Cũng mạnh dạn trả lời:
Bể này của GC là bể cá vàng cũ ở cơ quan đem về nhà cách đây hơn 1 năm, đủ thứ nền và nhiều lần set up cây cối khác nhau nên không tính được tổng chi phí đã đầu tư cho bể.

Giả định bể mới set up lần đầu, thì:
- nền ADA: khoảng 15-20 kí (60 ngàn/kí thì phải)
- phân nước, nhét, CO2: mỗi tháng đoán khoảng 50 ngàn tổng cộng
- toàn bộ cây cối bằng 1/2 hiện tại nếu đi mua: khoảng 300 ngàn. Chăm tốt thì sẽ nhân giống lên nhiều và nhanh, sẽ đầy bể mà không phải mua thêm mới: