Mình nghĩ bạn nên tập trung khóm đá bên phải lại sang bên trái luôn và chôn sâu vài hòn đá xuống nền, đừng để cao qua. bạn xếp đá như thế dễ làm người xem phân tâm nhình qua nhìn lại, mỏi mắt
Hồ bạn nhỏ không nên trồng mấy cái rong đuôi chồn kia vì nó sẽ lớn rất nhanh. mất công cắt tỉa lắm.